main menu


Phân ưu: Bạn Phạm Xuân Mẫn  
  Phân ưu: Frère Désiré Lê Văn Nghiêm
Taberd75's CHS được tấn phong Giám Mục
Đại hội Taberd75 kỷ niệm 40 năm ra khơi, 2015
Chúc Tết các Frères hưu dưỡng bên Việtnam
Video clip buổi lễ kỷ niệm 140 năm trường Taberd
Vài hình ảnh ngày Nhớ Ơn Thầy tại Mai Thôn
Lasan Hội Ngộ 2012 bên Việtnam
Tường trình Reveillon Nhà Hưu Dưỡng Lasan Mai Thôn
Taberd75 và ngày Lasan Hội Ngộ 2010 tại VN
Đặc san "Nhớ ơn các Sư Huynh và Thầy Cô" do Taberd76 thực hiện
Quỹ thân hữu Taberd75Trang Taberd75.com được kiến tạo với rất nhiều Java (applet), Flash, etc..
Vì vậy, các bạn nên dùng Internet bằng Firefox, webpage sẽ format tốt hơn, nhanh lẹ và an toàn hơn. Xin nhấn vào link dưới đây để download FireFox browser.

Download FireFox: Click here
----------------------------------------------
Dec 21th, 2016

Thân chào các bạn,

Vừa tìm ra Nguyễn Hữu Bình (10b3). Bình hiện cư ngụ ở Việt Nam. Bạn nào còn nhớ Bình, xin liên lạc với Bình qua điện thư ở địa chỉ binhnguyen2@hcm.vnn.vn.

Chào mừng Bình vào nhóm Taberd'75.

Thân mến,

Nhóm Taberd'75
----------------------------------------------
June 7th, 2016

Thân chào các bạn,

Ngô Chí Việt (8-3, 9-7, 10b5, 11b3, 12a2) vừa tìm đến với nhóm chúng ta. Việt hiện cư ngụ ở Pháp. Bạn nào còn nhớ Việt, xin liên lạc với Việt qua điện thư ở địa chỉ ngo.patrick@free.fr.

Chào mừng Việt vào nhóm Taberd'75.

Thân mến,

Nhóm Taberd'75
----------------------------------------------
May 1st, 2016

Thân chào các bạn,

Vừa tìm ra Võ Hà Nguyên (9-6, 10b5, 11b5), Nguyên hiện cư ngụ tại Garden Grove. Bạn nào còn nhớ Nguyên, xin liên lạc qua điện thư ở địa chỉ nguyênhavo@sbcglobal.net.

Chào mừng Nguyên vào nhóm Taberd'75.

Thân mến,

Nhóm Taberd'75
----------------------------------------------
Jan 26th, 2016

Thân chào các bạn,

Vừa tìm ra Văn Thế Hải (8-5, 9-4, 10b3) và Đặng Chí Khải (9-4, 10b3, 11b3). Hải và Khải hiện cư ngụ ở Việt Nam. Bạn nào còn nhớ Hải, xin liên lạc với Hải qua điện thư ở địa chỉ haixamemc@yahơ.com và Khải ở số điện thoại 0914290007.

Chào mừng Hải và Khải vào nhóm Taberd'75.

Thân mến,

Nhóm Taberd'75
----------------------------------------------
Oct 05th, 2015

Thân chào các bạn,

Nguyễn Sỹ Hải vừa tìm ra Hồ Khánh Chung (10b4, 11b5). Chung học Taberd từ lớp nhỏ sau lên ở nội trú trên Mossard một vài năm rồi về lại Taberd. Chung hiện cư ngụ ở Orlando, Florida. Bạn nào còn nhớ Chung, xin liên lạc với Chung qua điện thư ở địa chỉ johnho9930@yahoo.com.

Chào mừng Chung vào nhóm Taberd'75.

Thân mến,

Nhóm Taberd'75
----------------------------------------------
Sept 18th, 2015

Thân chào các bạn,

Vừa tìm ra Châu Hoàng Trung (9-3, 8-4, 7-5, 7ème 2). Trung hiện cư ngụ tại Sunnyvale, California. Bạn nào còn nhớ Trung, xin liên lạc với Trung qua email ở địa chỉ trungchau55@gyahoo.com.

Chào mừng Trung vào nhóm Taberd'75.

Thân mến,

Nhóm Taberd'75
----------------------------------------------
Thân chào các bạn,

Vừa tìm ra Nguyễn Huỳnh Đức (9-5, 10b6, 11b5). Đức hiện cư ngụ ở Hòa Lan. Bạn nào còn nhớ Đức, xin liên lạc với Đức qua điện thư ở địa chỉ trangduc@gmail.com.

Chào mừng Đức vào nhóm Taberd'75.

Thân mến,

Nhóm Taberd'75
----------------------------------------------
Thân chào các bạn,

Vừa tìm ra Phạm Hoàng Bắc (7ème 7, đệ thất 6) và Phan Thành Duyên (9-7, 10b3, 11b5). Bắc hiện cư ngụ ở Orange County, California và Duyên ở Sàigòn. Bạn nào còn nhớ Bắc hay Duyên, xin liên lạc với Bắc qua điện thư ở địa chỉ bacramada@gmail.com và Duyên ở địa chỉ neyud@hcm.vnn.vn.

Chào mừng Bắc và Duyên vào nhóm Taberd'75. Mời 2 bạn vào thăm trang nhà www.taberd75.com để tìm lại bạn củ và xem sinh hoạt cũa nhóm.

Thân mến,

Nhóm Taberd'75
----------------------------------------------
Thân chào các bạn,

Vừa tìm ra Trần Quang Thuận (11b4, 12b3). Thuận hiện cư ngụ ở Sàigòn. Bạn nào còn nhớ Thuận, xin liên lạc với thuận qua điện thư ở địa chỉ tranthuan33@yahoo.com.

Chào mừng Thuận vào nhóm Taberd'75.

Thân mến,

Nhóm Taberd'75
----------------------------------------------
Thân chào các bạn,

Vũ Minh Tâm vừa tìm ra Đổ Quốc Quân. Quân học Taberd từ 1965 đến 1972 và hiện đang ở tại Paris. Bạn nào còn nhớ Quân, xin liên lạc với Quân qua điện thư ở địa chỉ michel.do7@free.fr.

Chào mừng Quân vào nhóm Taberd'75.

Thân mến,

Nhóm Taberd'75
----------------------------------------------
Thân chào các bạn,

Nguyễn Vũ Dũng vừa tìm ra Nguyễn Quốc Nam (8-2, 9-1, 10b2). Nam hiện cư ngụ ở Houston. Bạn nào còn nhớ Nam, xin liên lạc với Nam qua địện thư ở địa chỉ namttmk@yahoo.com.

Chào mừng Nam vào nhóm Taberd'75.

Thân mến,

Nhóm Taberd'75
----------------------------------------------

Thân chào các bạn,

Vừa tìm ra Nguyễn Nam (9-1, 10b1). Nam hiện cư ngụ ở Silverspring, Maryland. Bạn nào còn nhớ Nam, xin liên lạc với Nam qua địện thư ở địa chỉ longhai82@yahoo.com.

Chào mừng Nam vào nhóm Taberd'75.

Thân mến,

Nhóm Taberd'75
----------------------------------------------
 May 21th, 2013

Thân chào các bạn,

Võ Khắc Huy vừa tìm ra Bùi Duy Vạn (10b2, 11b1, 12?). Vạn hiện cư ngụ ở Regensburg, Germany. Bạn nào còn nhớ Vạn, xin liên lạc với Vạn qua địện thoại ở số 0049-941-6307177 (49 là area code cửa Đức, 941 là area code của Regensburg). Vạn không có dùng email.

Chào mừng Vạn vào nhóm Taberd'75.

Thân mến,

Nhóm Taberd'75
----------------------------------------------
April 07th, 2013

Thân chào các bạn,

Vừa tìm ra Võ Khắc Huy (10b2, 11b1, 12?). Huy hiện cư ngụ ở Munich, Germany. Bạn nào còn nhớ Huy, xin liên lạc với Huy qua điện thư ở địa chỉ: huy-vo@online.de.

Chào mừng Huy vào nhóm Taberd'75.

Thân mến,

Nhóm Taberd'75
----------------------------------------------
Mar 07th, 2013

Thân chào các bạn,

Vũ Đình Khải vừa tìm ra Tô Minh Chí (8-4, 9-4). Chí hiện cư ngụ ở Blainville, Canada cách Montréal 10 phút lái xe. Bạn nào còn nhớ Chí, xin liên lạc với Chí qua điện thư ở địa chỉ minh_chi_to@hotmail.com.

Chào mừng Chí vào nhóm Taberd'75.

Thân mến,

Nhóm Taberd'75
----------------------------------------------
Nov 07th, 2012

Thân chào các bạn,

Vừa tìm ra Nguyễn Châu (8-2, 9-2, 10b2). Châu hiện cư ngụ ở Canada. Bạn nào còn nhớ đến Châu xin liên lạc với Châu qua điện thư ở địa chỉ chauhue57@gmail.com.

Chào mừng Châu vào nhóm Taberd'75.

Thân mến,

Nhóm Taberd'75
----------------------------------------------
Sept 29th, 2012

Thân chào các bạn,

Vừa tìm ra Phạm Công Bình (8-4, 9-6, 10b4, 11b3). Bình hiện cư ngụ ở Sài Gòn. Bạn nào còn nhớ đến Bình xin liên lạc với Bình qua điện thư ở địa chỉ langtuphieubong2@gmail.com.

Chào mừng Bình vào nhóm Taberd'75.

Thân mến,

Nhóm Taberd'75
----------------------------------------------
Sept 25th, 2012

Thân chào các bạn,

Ngô Sỹ Hào vừa tìm ra Nguyễn Hữu Lạc (9-5, 10b4, 11b5). Lạc hiện cư ngụ ở Markham, Ontario, Canada. Bạn nào còn nhớ đến Lạc xin liên lạc với Lạc qua điện thư ở địa chỉ h_lac_nguyen@hotmail.com.

Chào mừng Lạc vào nhóm Taberd'75.

Thân mến,

Nhóm Taberd'75
----------------------------------------------
Sept 25th, 2012

Thân chào các bạn,

Vừa tìm ra Hồ Sĩ Hoàng (8-1, 9-1, 10b1, 11b2). Hoàng hiện cư ngụ ở Úc. Bạn nào còn nhớ đến Hoàng xin liên lạc với Hoàng qua điện thư ở địa chỉ hosihoang@live.com.

Chào mừng Hoàng vào nhóm Taberd'75.

Thân mến,

Nhóm Taberd'75
----------------------------------------------
July 1st, 2012

Thân chào các bạn,

Vừa tìm ra Nguyễn Thái Ân (10b5, 11b3, 12b4). Ân hiện cư ngụ ở Sàigòn. Bạn nào còn nhớ đến Ân xin liên lạc với Ân qua điện thư ở địa chỉ ngthaian@gmail.com.

Chào mừng Ân vào nhóm Taberd'75.

Thân mến,

Nhóm Taberd'75
----------------------------------------------
June 30th, 2012

Thân chào các bạn,

Vừa tìm ra Nguyễn Hoàng Chương (8-7, 9-6, 10b6, 11b5). Chương hiện cư ngụ ở Sàigòn. Bạn nào còn nhớ đến Chương xin liên lạc với Chương qua điện thư ở địa chỉ chuonglecturer@yahoo.com.

Chào mừng Chương vào nhóm Taberd'75.

Thân mến,

Nhóm Taberd'75
----------------------------------------------
Thân chào các bạn, Vừa tìm ra Bùi Thế Hùng (8-4, 9-5, 12A). Hùng học Taberd từ nhỏ đến hết lớp 9 thì nhảy lên một lớp nhưng vẫn ở Taberd. Hùng hiện cư ngụ ở Pháp. Bạn nào còn nhớ đến Hùng xin liên lạc với Hùng qua điện thư ở địa chỉ ongioi66@yahoo.fr.

Chào mừng Hùng vào nhóm Taberd'75.

Thân mến,

Nhóm Taberd'75
----------------------------------------------
Jan 30th, 2012

Thân chào các bạn,

Bùi Đắc Dũng vừa tìm ra Đổ Cao Thành (lớp 8-8, 9-7). Thành học Taberd từ nhỏ đến niên khóa 71-72 học lớp 9-7 rồi sau đó nhảy ra trường ngoài. Thành đến Mỹ năm 2006 và hiện đang sinh sống tại Newport Richey, Florida.
Bạn nào còn nhớ đến Thành, xin liên lạc với Thành qua điện thư ở địa chỉ tmdieuquyen@yahoo.com hay điện thoại ở số 727-847-2524.

Chào mừng Thành vào nhóm Taberd'75.

Thân mến,

Nhóm Taberd'75
----------------------------------------------
Jan 6th, 2012

Thân chào các bạn,

Vừa tìm ra Tăng Quang Tịnh (12B3). Tịnh hiện cư ngụ ở Anaheim, California. Bạn nào còn nhớ đến Tịnh xin liên lạc với Tịnh qua điện thư ở địa chỉ giangtan2001@yahoo.com

Chào mừng Tịnh vào nhóm Taberd'75. Thân mến,

Nhóm Taberd'75
----------------------------------------------
Dec 15th, 2011

Thân chào các bạn,

Đặng Thanh Cảnh (10B1, 11B1, 12B2) vừa tìm đến nhóm qua trang nhà www.taberd75.com. Cảnh rất mong tin các bạn củ. Trước khi chuyễn trường về Taberd, Cảnh học ở Lasan Hiền Vương từ năm 1968 đến 1972. Cảnh hiện cư ngụ ở Sàigòn. Bạn nào còn nhớ đến Cảnh xin liên lạc với Cảnh qua điện thư ở địa chỉ Dung9557@yahoo.com.vn.

Chào mừng Cảnh vào nhóm Taberd'75.

Thân mến,

Nhóm Taberd'75
----------------------------------------------
Nov 04th, 2011

Thân chào các bạn,

Vừa tìm ra Bùi Đắc Dũng (7-7, 8-7, 9-3). Dũng học Taberd đến hết năm lớp 9 thì chuyễn ra trường khác để học nhảy lớp. Dũng hiện cư ngụ ở Montreal. Bạn nào còn nhớ đến Dũng xin liên lạc với Dũng qua điện thư ở email: dac.dung.bui@videotron.ca.

Chào mừng Dũng vào nhóm Taberd'75.

Thân mến,

Nhóm Taberd'75
----------------------------------------------
Aug 20th, 2011

Thân chào các bạn,

Vừa tìm ra Nguyễn tường Phong (8-3, 9-6, 10b4). Phong hiện cư ngụ ở San Francisco. Bạn nào còn nhớ Phong xin liên lạc với Phong qua email ở địa chỉ phongtuongnguyen@yahoo.com.

Chào mừng Phong vào nhóm Taberd'75 và mời Phong vào trang nhà www.taberd75.com để xem tin tức cũa nhóm.

Thân mến,

Nhóm Taberd'75
----------------------------------------------
Aug 17th, 2011

Thân chào các bạn,

Vừa tìm ra được Phạm toàn Thắng (đệ thất 1, 8-1). Thắng hiện cư ngụ ở San Jose. Bạn nào còn nhớ Thắng xin liên lạc với Thắng qua email ở địa chỉ ttpham2112@sbcglobal.net.

Chào mừng Thắng vào nhóm Taberd'75.

Thân mến,

----------------------------------------------
Aug 07th, 2011

Thân chào các bạn,

Vừa tìm ra Phan Thanh Dũng (10B3, 11B4, 12B4), Nguyễn Trường Khoan (10B4, 11B4, 12?) và Lê thanh Châu (10B5, 11B3, 12?). Dũng hiện đang cư ngụ ở Garden Grove, CA; Khoan ở Rancho Margarita, CA; và Châu ở Alexandria, VA. Những bạn nào còn nhớ 3 bạn nầy, xin liên lạc với Dũng qua email ở địa chỉ dphan56@yahoo.com; Khoan exluro68@yahoo.com; và Châu chautle@hotmail.com.

Chào mừng Dũng, Khoan và Châu vào nhóm Taberd'75 và mời các bạn vào trang nhà www.taberd75.com để xem tin tức cũa nhóm.

Thân mến,

Nhóm Taberd'75

----------------------------------------------
July 11th, 2011

Thân chào các bạn,

Nguyễn hồng Viên vừa tìm ra Nguyễn thanh Hải (lớp 11b3). Hải hiện đang cư ngụ ở Pháp từ '80 đến nay. Hải học Taberd từ '72 đến '75. Những bạn nào còn nhớ Hải, xin liên lạc với Hải qua email ở địa chỉ ng_vsg@yahoo.fr.
Chào mừng Hải vào nhóm Taberd'75 và mời Hải vào trang nhà www.taberd75.com để xem tin tức cũa nhóm.

Thân mến,

Nhóm Taberd'75

----------------------------------------------
July 4th, 2011

Thân chào các bạn,

Vừa tìm ra Phạm xuân Mẫn (lớp 10b4). Mẫn hiện đang cư ngụ ở Dallas. Những bạn nào còn nhớ Mẫn, xin liên lạc với Mẫn qua email ở địa chỉ Hoangman@gmail.com.
Chào mừng Mẫn vào nhóm Taberd'75 và mời Mẫn vào trang nhà www.taberd75.com để xem tin tức của nhóm.

Thân mến,

Nhóm Taberd'75

----------------------------------------------
Apr. 30th, 2011

Thân chào các bạn,

Phạm ngọc Sơn vừa tìm đến với nhóm chúng ta qua trang mạng Taberd75. Sơn học Taberd từ năm 1963 đến 1975 và những lớp sau cùng trong 9-3, 10b5, 11b4, 12??. Sơn đi vượt biên vào năm 1983 và hiện đang định cư gần cảng Yokohama cách Tokyo khoãng 60km với vợ và 1 con.
Những bạn nào còn nhớ Sơn, xin liên lạc với Sơn qua email ở địa chỉ son5529@yahoo.com.
Chào mừng Sơn vào nhóm Taberd'75.

Thân mến,

Nhóm Taberd'75

----------------------------------------------
Apr. 12th, 2011

Thân chào các bạn,

Vừa tìm ra Vũ viết Lâm (lớp 10b3, 11b5). Lâm hiện đang cư ngụ ở SàiGòn. Những bạn nào còn nhớ Lâm, xin liên lạc với Lâm qua email ở địa chỉ lamvietvu68@gmail.com.
Chào mừng Lâm vào nhóm Taberd'75.

Thân mến,

Nhóm Taberd'75

----------------------------------------------
Apr. 11th, 2011

Thân chào các bạn,

Vừa tìm ra Nguyễn Hoàng Ngọc (lớp 8-5, 9-6, 10b4). Ngọc hiện đang cư ngụ ở quận Thủ Đức - SàiGòn và làm nghành thiết kế nội thất gổ. Những bạn nào còn nhớ Ngọc, xin liên lạc với Ngọc qua email ở địa chỉ nhnnun2004@gmail.com.
Chào mừng Ngọc vào nhóm Taberd'75.

Thân mến,

Nhóm Taberd'75

----------------------------------------------
Dec. 31th, 2010

Thân chào các bạn,

Vừa tìm ra Nguyễn Thành Tuấn (lớp 8-1, 9-2, em Nguyễn Thành Quốc, Nguyễn Thành Ái) và Lê Thanh Chương (lớp 9-6, 10b5, 11b5). Tuấn là việt kiều Mỹ hiện đang làm việc và sinh sống ở Sài Gòn. Chương cư trú ở Sài Gòn. Những bạn nào còn nhớ Tuấn hoặc Chương, xin liên lạc với Tuấn qua email ở địa chỉ thaytuan@yahoo.com và Chương ở chuong_thanhle@yahoo.com.

Chào mừng Tuấn và Chương vào nhóm Taberd'75.

----------------------------------------------
Dec. 10th, 2010

Thân chào các bạn,

Vừa tìm ra Nguyễn ngọc Ẩn (lớp 9-5, 10b6, 11b3) và Vũ hùng Cường (lớp 9-3, 10b3, 11b3). Ẩn hiện đang cư ngụ ở Gilbert, Arizona và Cường ở Seattle. Những bạn nào còn nhớ Ẩn hoặc Cường, xin liên lạc với Ẩn qua email ở địa chỉ ancook4u@yahoo.com và Cường ở kingvu1@comcast.net.

Chào mừng Ẩn và Cường vào nhóm Taberd'75.

Thân mến,

Nhóm Taberd'75
----------------------------------------------
Dec. 5rd, 2010

Thân chào các bạn,

Nguyễn Sỹ Hải vừa tìm ra Lê Quốc Hùng (lớp 9-7, 10b4, 11B3). Hùng hiện đang ở Houston. Những bạn nào còn nhớ Hùng, xin liên lạc với Hùng qua email ở địa chỉ hungle6@yahoo.com.

Chào mừng Hùng vào nhóm Taberd'75.

Thân mến,

Nhóm Taberd'75
----------------------------------------------
Dec. 3rd, 2010

Thân chào các bạn,

Vừa tìm ra Đường Minh Hùng (lớp 8-4, 9-7, 10b4). Hùng học Taberd từ lớp 8 đến lớp 10. Nhãy lớp 11 ra ngoài học lớp 12 ở trường Trường Sơn. Đến New Zealand 1979-1988 rồi sang Australia từ 1988. Hiện Hùng đang sinh sống tại Melbourne với vợ và 2 con, 1 trai 1 gái và 3 cháu ngoại. Những bạn nào còn nhớ Hùng, xin liên lạc với Hùng qua email ở địa chỉ hung@raysbicycle.com.au.

Chào mừng Hùng vào nhóm Taberd'75.

Thân mến,

Nhóm Taberd'75
----------------------------------------------
Nov. 29th, 2010

Thân chào các bạn,

Vừa tìm ra Nguyễn Việt Tiến (lớp 10b6, 11b3). Tiến hiện đang cư ngụ ở Úc. Những bạn nào còn nhớ Tiến, xin liên lạc với Tiến qua email ở địa chỉ tiennguyen1957@hotmail.com.

Chào mừng Tiến vào nhóm Taberd'75.

Thân mến,

Nhóm Taberd'75
----------------------------------------------
Nov. 12th, 2010

Thân chào các bạn,

Vừa tìm ra Bùi Quang Hiếu (lớp 10b3, 11b5) và Vũ Tường Minh (lớp 9-6, 10b4, 11b4). Hiếu hiện đang cư ngụ ở Việt Nam và Minh ở Canada. Những bạn nào còn nhớ Hiếu hoặc Minh, xin liên lạc với Hiếu qua email ở địa chỉ hieubui_1106@yahoo.com và Minh ở realmtv@yahoo.ca.

Chào mừng Hiếu và Minh vào nhóm Taberd'75.

Thân mến,

Nhóm Taberd'75
----------------------------------------------
Sept. 21th, 2010

Thân chào các bạn,

Lâm thanh Hòa (lớp 8-7, 9-7, 10b5, 11b4) vừa tìm đến với nhóm chúng ta qua trang nhà taberd75.com. Hòa hiện đang cư ngụ tại Melbourne, Australia. Những bạn nào còn nhớ Hòa, xin liên lạc với Hòa qua email ở địa chỉ hoathl@yahoo.com.au

Chào mừng Hòa vào nhóm Taberd'75.

Thân mến,

Nhóm Taberd'75
----------------------------------------------
Sept. 18th, 2010

Thân chào các bạn,

Vừa tìm ra Lê kim Long (lớp 8-6, 9-4, 10b5) và Nguyễn ngọc Sỹ (lớp 10b3, 11B5). Long hiện đang cư ngụ ở Houston và Sỹ ở Seattle. Những bạn nào còn nhớ Long hoặc Sỹ, xin liên lạc với Long qua email ở địa chỉ lehoustx@yahoo.com và Sỹ ở snguyen@seattletimes.com .

Chào mừng Long và Sỹ vào nhóm Taberd'75.

Thân mến,

Nhóm Taberd'75
----------------------------------------------
Aug. 12th, 2010

Thân chào các bạn,

Lai Hữu Phước vừa tìm ra Phan Anh Tuấn (8-1, 9-2, 10b2, 11b1). Tuấn hiện sinh sống ở Sài Gòn. Những bạn nào còn nhớ đến Tuấn, xin liên lạc với Tuấn qua điện thư ở địa chỉ phananhtuan2208@yahoo.com.vn.

Chào mừng Tuấn vào nhóm Taberd '75.

Thân mến, Phước
----------------------------------------------
Aug. 10th, 2010

Thân chào các bạn,

Vừa tìm được Lê Hồng Phong (9-3, 10b5). Phong chuyễn trường từ đồi Lasan về Taberd học hết lớp 10 thì Phong nhảy lớp học lớp 12 chung với các bạn promo '74. Phong hiện định cư tại Sydney, Australia. Những bạn nào còn nhớ đến Phong, xin liên lạc với Phong ở phong@ttran.com.au.

Chào mừng Phong vào nhóm Taberd '75.

Thân mến, Phước
----------------------------------------------
Aug. 09th, 2010

Thân chào các bạn,

Nguyễn Khắc Việt vừa tìm ra Nguyễn Phúc (lớp 10b3, 11b5 12b4). Phúc hiện sinh sống ở Sài Gòn. Những bạn nào còn nhớ Phúc, xin liên lạc với Phúc qua email ở địa chỉ phuc123@gmail.com.

Chào mừng Phúc vào nhóm Taberd'75.

Thân mến, Phước
----------------------------------------------
Jul. 24th, 2010

Thân chào các bạn,

Vừa tìm ra Phạm Văn Lưu (lớp 10b1, 11b1, 12?). Lưu chuyễn trường từ Mossard về Taberd năm lớp 10. Lưu định cư ở Mỹ từ năm 1983 nhưng về Việt nam sinh sống được 10 năm nay. Những bạn nào còn nhớ Lưu, xin liên lạc với Lưu qua email ở địa chỉ phamluu2000@yahoo.com hoặc điện thoại ở số 090.374.5786.

Chào mừng Lưu vào nhóm Taberd'75.

Thân mến, Phước
----------------------------------------------
Jul. 11th, 2010

Thân chào các bạn

Lại Đức Quang vừa tìm ra Tôn Thất Lê Thụ (lớp 8-8, 9-7). Thụ học ở Taberd đến hết lớp 9 thì chuyễn trường sang Petrus Ký học nhảy lớp. Thụ hiện ở Houston (vùng Katy) và đang làm việc tại đại học Rice. Những bạn nào còn nhớ Thụ, xin liên lạc với Thụ qua email ở địa chỉ hugo@rice.edu

Chào mừng Thụ vào nhóm Taberd'75.

Thân mến, Phước
----------------------------------------------
Jun. 13th, 2010

Hoàng Văn Trung lớp 8/4, 9/3, 10B6 niên khóa 72-73, vừa tìm đến được với Taberd75, Trung hiện đang cư ngụ tại Australia, các bạn có thể liên lạc với Trung qua email trungthuh@hotmail.com

Chào mừng Trung vào nhóm Taberd '75

----------------------------------------------
Jun. 06th, 2010

Thân chào các bạn,
Đinh Xuân Dương vừa tìm ra được Hồ Mộng Hùng (9-5, 10b6, 11b4, 12?). Hùng hiện cư ngụ ở Montreal, Canada. Bạn nào còn nhớ Hùng, xin liên lạc với Hùng qua email monghung42@yahoo.com.

Chào mừng Hùng vào nhóm Taberd '75.

Thân mến, Phước
----------------------------------------------
Jun. 03rd, 2010

Thân chào các bạn,

Đinh Xuân Dương vừa tìm ra được Nguyễn Đăng Phú (10b1, 11b1, 12?). Phú hiện cư ngụ ở Montreal, Canada. Bạn nào còn nhớ Phú, xin liên lạc với Phú qua email dangp99@yahoo.ca.

Chào mừng Phú vào nhóm Taberd '75.

Thân mến, Phước
----------------------------------------------
May. 16th, 2010

Thân chào các bạn,

Vừa tìm ra được Nguyễn Bá Trung (9-1, 10B2, 11B1, 12A?). Trung hiện đang định cư ở Austin, Texas. Trung mong tìm lại các bạn củ cùng lớp. Bạn nào còn nhớ Trung, xin liên lạc với Trung qua email NgyTo5@aol.com hay qua điện thoại 512-826-4129, 512-903-9104.

Chào mừng Trung vào nhóm Taberd '75.

Thân mến, Phước
----------------------------------------------
Apr. 23th, 2010

Lai Hữu Phước vừa tìm ra Huỳnh Định Sơn (lớp 9/1, 10B1, 11b1). Sơn hiện đang định cư tại thành phố Gold Coast, tiểu bang Queensland, Australia. Bạn nào còn nhớ đến Sơn, xin liên lạc với Sơn qua email sdhuynh@hotmail.com

Chào mừng Sơn vào nhóm Taberd '75.

----------------------------------------------
Apr. 17th, 2010

Hà Văn Đức lớp 11B2 niên khóa 73-74, vừa tìm đến được với Taberd75, Đức hiện đang cư ngụ tại Munich, Đức quốc, các bạn có thể liên lạc với Đức qua email ductaberd75@yahoo.de

Chào mừng Đức vào nhóm Taberd '75

----------------------------------------------
Apr. 2nd, 2010

Trần Đình Vinh vừa tìm lại được Nguyễn Tấn Đức và Vũ Ngọc Trinh. Đức học lớp Onzième 1 năm 1963, cho đến lớp 9/7 vì bị trễ tuổi nên Đức phải học nhảy ra ngoài. Đến năm 1974 vào trở lại TABERD học lớp 12B3 cùng promo với chúng ta. Trinh từ Lasan Đức Minh qua Taberd năm lớp 12. Các bạn có thể liên lạc với Đức qua điện thư ở địa chỉ loantran0724@yahoo.com và Trinh ở địa chỉ trinh_thaovu@yahoo.com.

Chào mừng Đức và Trinh vào nhóm Taberd '75.
----------------------------------------------
Mar. 25th, 2010

Phạm Xuân Giao lớp 12B4 niên khóa 74-75, vừa tìm đến được với Taberd75, Giao hiện đang cư ngụ tại Aubervilliers - Pháp, các bạn có thể liên lạc với Giao qua email pham.mickael@orange.fr

Chào mừng Giao vào nhóm Taberd '75

----------------------------------------------
Mar. 24th, 2010

Phan Hữu Phước vừa tìm được Hàn Bửu Tân (lớp tám 2, chín 1). Tân hiện đang sinh sống tại VN. Những bạn nào còn nhớ Tân xin liên lạc với Tân qua điện thư boybodmod@yahoo.com

Chào mừng Tân vào nhóm Taberd '75

----------------------------------------------
Feb. 18th, 2010

Ngô Sĩ Hào vừa tìm ra được Vũ Đình Khải. Khải học từ năm Onzième đến lớp 9/7 rồi sau đó phải rời Taberd học nhảy lớp ở một trường khác. Khaỉ hiện đang cư ngụ tại Montreal. Những bạn nào còn nhớ Khải xin liên lạc qua điện thư vukhai56@yahoo.com

Chào mừng Khải vào nhóm Taberd '75

----------------------------------------------
Dec. 24th, 2009

Vừa tìm được Trần Văn Thanh Sơn (8-7, 9-5, 10b6, 11b3). Sơn hiện đang cư ngụ tại Âu Châu. Các bạn có thể liên lạc với Sơn qua điện thư vanthanhson.tran@yahoo.de

Chào mừng Sơn vào nhóm Taberd '75

----------------------------------------------
Dec. 15th, 2009

Vừa tìm được Nguyễn Thế Quân (9/3, 10B6, 11B3). Quân hiện đang cư ngụ tại Crosby, Texas. Các bạn có thể liên lạc với Quân qua điện thư quannguyentx@verizon.net

Chào mừng Quân vào nhóm Taberd '75

----------------------------------------------
Nov. 22th, 2009

Vừa tìm được Trần Văn Vụ (trưởng lớp 9/6, 10B3, 11B4, 12A2). Vụ hiện đang cư ngụ tại Sàigòn, Việtnam. Các bạn nào thường chơi bóng rổ chắc còn nhớ Vụ, Vụ rất mong được liên lạc với các bạn, các bạn có thể liên lạc với Vụ qua điện thư tranvanvu_taberd75@yahoo.com

Chào mừng Vụ vào nhóm Taberd '75

-----------------------------------------------
Nov. 04th, 2009

Vừa tìm được Trần Đình Quang Ánh (11B2). Ánh hiện đang cư ngụ tại Sàigòn, Việtnam. Có bạn nào còn nhớ Ánh không, các bạn có thể liên lạc với Ánh qua điện thư anhtdq@gmail.com

Chào mừng Ánh vào nhóm Taberd '75

-----------------------------------------------
Oct. 25th, 2009

Vừa tìm được Nguyễn Thanh Xuyên aka Nguyễn Phước Thành (9/6, 11B4). Xuyên hiện đang cư ngụ tại Gatineau-Ottawa, Canada. Có bạn nào còn nhớ Xuyên không, các bạn có thể liên lạc với Xuyên qua điện thư ngtxcanada@yahoo.com

Chào mừng Xuyên vào nhóm Taberd '75

-----------------------------------------------
Sept. 03rd, 2009

Vừa tìm được Nguyễn Hữu Hiếu (9/6, 10B4, 11B3, 12B4). Hiếu hiện đang cư ngụ tại San Jose. Có bạn nào còn nhớ Hiếu không, các bạn có thể liên lạc với Hiếu qua điện thư hieunguyen4623@sbcglobal.net

Chào mừng Hiếu vào nhóm Taberd '75

-----------------------------------------------
Aug. 05th, 2009

Vừa tìm được Bạch Ngọc Bảo Quốc (9/1, 10B1, 11B1). Những bạn nào đã từng học cùng lớp với Quốc thì khó có thể quên được cái tên rất lạ này. Quốc hiện cư ngụ tại VN và rất mong liên lạc với bạn cũ. Các bạn có thể liên lạc với Quốc qua điện thư quocbach1957@yahoo.com.vn

Chào mừng Quốc vào nhóm Taberd '75

------------------------------------------------
Jul. 27th, 2009

Dương Thiên Lương vừa tìm được Nguyễn Công Thành, năm 71-72 lớp 9/5 hàng thứ 2. Thành hiện nay cư trú tại Michigan. Bạn nào biết Nguyễn Công Thành, xin liên lạc qua điện thư nguyen01@comcast.net

Chào mừng Thành vào nhóm Taberd '75

------------------------------------------------
Jul.18th, 2009

Vừa tìm được Nguyễn Văn Liêm (11B5). Có bạn nào còn nhớ Liêm không, các bạn có thể liên lạc với Liêm qua điện thư kvshar@pacbell.net

Chào mừng Liêm vào nhóm Taberd '75

-----------------------------------------------
Jul. 10th, 2009

Vũ Lê Chương vừa tìm được bạn Trần Phước Tuấn (10B5, 11B3). Tuấn hiện cư ngụ tại San Jose và sẽ tham dự đêm pre-reunion. Có bạn nào còn nhớ Tuấn không, các bạn có thể liên lạc với Tuấn qua điện thư tuanptran@hotmail.com

Chào mừng Tuấn vào nhóm Taberd '75