Cựu học sinh La San hội tụ về hân hoan chào mừng ngày "NHỚ ƠN THẦY" 2013

 

Huynh đệ đồng môn hàn huyên trong ngày hạnh ngộ.

 

Thầy tṛ mừng vui trong ngày họp mặt. Bên trái - anh Du Bằng Taberd 65 vừa từ Texas về kịp ngày thăm lại người thầy xưa,

 SH Michel Trịnh Phước Hải - cựu Bề trên LS Adran 91t - anh Ngô Hùng Dũng Taberd 74.

 

Anh Đinh Hoài Ngọc (BCV BLL CHS LSVN) đang Ngồi "canh me" đồng môn đến để "đóng góp!!!

 

Anh Nguyễn Bách (Taberd 74 - Phó BLL CHS LSVN) người đầu tiên "mở hàng" bỏ tiền vào bao thư!

 

"Ngày xưa thầy thường cho con cây roi mây, bây giờ con mang đến tặng thầy cây gậy này để thầy được

dễ dàngbước đi trong tuổi già sức yếu. Thầy cứ vung gậy đi con cũng không cần chạy nữa đâu, thầy nhé!"

Đó câu dỏm của anh Ngô Thanh Tùng (Kim Phước - Kontum) khi mang đến tặng

SH Appolinaire Trần Đức Dinh - 91t - một cây gậy chống chân.

 

BCV & BLL CHS LS VN cài hoa tri ân lên ngực áo quư ân .

 

CHS đến tặng hoa tươi đến quư huynh.

 

Anh Du Bằng (CHS LS Taberd 65) đại diện CHS LS hải ngoại gửi lời thăm chúc quư huynh.

 

Anh Quang Cường đại diện CHS LS Pellerin Huế.\

 

Anh Ngô Thanh Tùng đại diện LS Kim Phước - Kontum.

 

Anh Trịnh Văn Chung đại diện nhóm LS.100.

 

Anh Nguyễn Duy Lễ đại diện CHS Adran.

 

Vân Anh đại diện nhóm cựu nữ sinh Adran - Người mang hoa hồng tươi từ Đà Lạt về Mai Thôn

 biếu tặng quư huynh đồng môn trong ngày họp mặt mừng "Tết Thầy".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.