Pre re-union

Picnic

Gala           Gala 2

Video

Cảm nghĩ về ngày hội ngộ