Danh sách tham dự Hội Ngộ Kỷ Niệm 40 năm Taberd75 Ra KhơiTên

Pre-reunion

 Picnic 

  Gala  

  Paid *  

Add. donation

T-shirt (*: paid)

   01. Lâm Quang Trung, Annandale - Virginia

2

2

2

$160

$200

5 (4XL, 1L)*

   02. Phan Hữu Phước, Irvine - California

2

1

2

$160

$200

10 (1XL, 4L, 3M, 2S)*

   03. Dương Thiên Lương, San Jose - California

1

1

1

$80

1 (M)*

   04. Lại Đức Quang, Houston - Texas

3

3

3

$160

$110

2 (M, L)*

   05. Trần Hồng Chương, San Jose - California

1

1

1

$60

2 (M)*

   06. Ngô Quang Trung, San Jose - California

1

1

1

$80

1 (M)*

   07. Nguyễn Chí Mỹ, San Jose - California

1

1

1

$80

1 (M)*

   08. Nguyễn Sỹ Hải, Houston - Texas

1

1

1

$80

$50

1 (XL)*

   09. Bùi Đình Can, San Jose-California

1

1

1

$80

1 (L)*

   10. Nguyễn Linh Bằng, Tulsa - Oklahoma

0

2

2

$120

100

1 (M)

   11. Nguyễn Khắc Đức, Garden Grove - California

2

2

2

$120

   12. Trần Kim Khánh, San jose - California

2

2

2

$160

$100

5 (2L, 2M, S)

   13. Dương Quốc Chương, Irvine - California

1

1

1

$80

   14. Nguyễn Văn Khánh, Ottawa - Canada

2

2

2

$160

   15. Nguyễn Quốc Nam, Houston -Texas

0

0

0

1 (XL)

   16. Bùi Văn Hiếu, Houston - Texas

1

1

1

$80

1 (M)

   17. Tôn Thất Lê Thụ, Houston -Texas

1

1

1

   18. Nguyễn Ngọc Sỹ, Seattle - Washington

0

1

1

$60

   19. Trần Minh Dũng, Houston - Texas

1

1

1

$80

$105

$1 (M)

   20. Vĩnh Khoa, Houston - Texas

1

1

1

$80

$100

1 (L)*

   21. Nguyễn Bá Trung, Austin - Texas

1

1

1

   22. Lê Hữu Mạnh, Austin - Texas

1

1

1

$80

1 (M)*

   23. Nguyễn Quang Triết, Montreal - Canada

0

0

2

$120

$80

1 (S)*

   24. Lương Hữu Trí, Irvine - California

0

0

2

$120

   25. Vũ Lê Chương, Aliso Viejo - California

0

2

2

$120

   26. Lê Hoàng Minh, Burbank - California

2

2

2

$140

   27. Nguyễn Bạch Thủy, Irvine - California

2

2

2

   28. Đặng Kim Ẩn, San Jose - California

2

2

2

$160

$45

2 (XL, M)*

   29. Đỗ Kỳ Phúc, Raleigh - North Carolina

2

0

2

$160

   30. Nguyễn Ngọc Thịnh, Saigon - Việtnam

3

3

2

$200

2 (M)*

   31. Nguyễn Khắc Việt, Saigon - Việtnam

2

4

2

$160

$25

1 (L)*

   32. Huỳnh Tường Vân, Cullman - Alabama

2

2

2

$160

$305

2 (M)*

   33. Lê Bá Hùng, San Jose - California

0

0

0

1 (M)

   34. Nguyễn Vũ Dũng, Costa Mesa - California

1

1

1

$80

$105

1 (L)*

   35. Đinh Hoài Bắc, Irvine - California

2

2

2

$120

   36. Tuyết - Hòa Taberd73, Fremont - California

0

0

2

$120

2 (M, L)*

   37. Vũ Dương Huy, Aliso Viejo - California

1

0

2

$140

$95

2 (L)*

   38. Dương Trọng Hiếu, Boston - Massachussetts

2

3

2

$160

   39. Kiều Công Phụng, Mission Viejo - California

0

0

2

$120

$100

1 (M)*

   40. Dương Nghiệp Khoa, Covina - California

0

0

2

$120

$50

2 (L)*

   41. Nguyễn Nam, Silver Spring - Maryland

2

2

2

$160

$110

2 (M, L)*

   42. Trịnh Ngọc Minh, Irvine - California

0

0

2

$120

   43. Nguyễn Thành Tuấn, Santa Ana - California

1

1

1

$80

   44. Nguyễn Bồng Lai, Oakton - Virginia

0

0

0

1 (L)

   45. Ngô Sĩ Hào, Montreal - Canada

0

4

4

$240

   46. Phạm Tấn Nhứt, Sacramenta, California

1

1

1

$60

   47. Đoàn Hinh, Carlbad, California

2

2

2

$160

1 (XL)

   48. Nguyễn Ngọc Ẩn, Gilbert, Arizona

1

0

1

$80

1 (S)*

   49. Nguyễn Thanh Tuân, Houston, Texas

0

0

0

1 (S)*

   50. Bùi Văn Vượng, Yorba Linda, California

1

0

2

$140

   51. Lai Hữu Phước, Sàigòn, Việtnam

3

3

3

$240

   52. Phạm Kim Tước, Irvine, California

0

0

4

$240

   53. Trịnh long Khánh, Marlborough, Massachusetts

2

2

2

$160

$100

1 (M)

   54. Nguyễn Trường Sơn, Toronto, Canada

0

2

2

$120

   55. Nguyễn Đăng Hoàng, Murietta, California

0

2

2

$120

   56. Nguyễn Dũng, Dallas, Texas

0

3

0

3 (L, M, S)

   57. Taberd76's Thanh và Xuân, Quận Cam, California

0

0

2

   58. Taberd76's Ngọc và Thu, Quận Cam, California

0

0

2

   59. Taberd76's Thanh và Phụng, Quận Cam, California

0

0

2

   60. Taberd76's Trận và Châu, Quận Cam, California

0

0

2

   61. Taberd76's Khoa và Loan, Quận Cam, California

0

0

2

   62. Taberd76's Tiến và Ngân, Quận Cam, California

0

0

2

   63. Taberd76's Quân và Uyên, Quận Cam, California

0

0

2

   64. Taberd76's Tín và Thụy, Quận Cam, California

0

0

2

   65. Taberd76's Bích và Trúc, Quận Cam, California

0

0

2

   66. Nguyễn Hữu Tuấn, Clarkburg, Maryland

0

3

3

$180

$20

3 (M)

   67. Chung Q. Loan (em Chung Quốc Huy), France

0

0

2

$120

1 (XL)

   68. Nguyễn Đăng Phú, Montreal, Canada

2

2

2

$160

$5

2 (M, XL)

   69. Phạm Hoàng Bắc, Quận Cam, California

2

2

2

$160

   70. Lê Đình Phong, Broken Arrow, Oklahoma

1

1

1

$80

1 (L)

   71. Nguyễn Bá Toàn, San Ramon, California

1

1

1

$80

1 (M)

  Tổng số tham dự:

67

82

120

72


Note *: $ excluded T-Shirt
T-Shirt remainning: 0XL, 15L, 10M, 4S

Xin ghi danh qua email lasantaberd75@yahoo.com hay vào trang Thông Báo/Hội Ngộ/Blog