Thưa Quý Tác Giả,

 

Taberd75.com là trang web của nhóm cựu học sinh Lasan Taberd niên khóa 75.

 

Đây là trang web bất vụ lợi và không có liên quan đến thương mãi.

Trang “Dòng Nhạc Gợi Nhớ” được tạo nên với ý nguyện bảo tồn văn hóa Việtnam

qua âm nhạc (nhạc chỉ được nghe nhưng không download được).

 

Nếu trang nhạc này làm phiền lòng đến Tác Giả, xin vui lòng cho biết, chúng tôi sẽ lấy xuống ngay.

 

Thân mến.