previous page
Lời mở đầu

Trong tinh thần nối vòng tay lớn với tất cả các bạn cùng lớp và
cùng dưới một mái trường trên khắp năm châu, Taberd75.com
được dựng nên với sáng kiến của một số bạn hữu để chúng ta tìm
lại với nhau sau bao năm lạc bước phiêu bồng.

Sau gần 2 năm của buổi hội ngộ mùa hè 2007, đã có hơn một
trăm cánh chim tìm lại đường xưa lối cũ, nơi có biết bao kỷ niệm
của lứa tuổi học trò và thơ mộng nhứt trong đời như tưởng đã
phai nhòa.

Cho dù đã rời xa mái trường hơn 30 năm nay, với trang web
nầy, ước mong chúng ta sẽ làm dậy lên thâm tình bạn cũ và nghĩa
thầy trò.

Và để trang web nầy được phong phú hơn, xin các bạn mỗi người
giúp một bàn tay đóng góp bài vở, hình ảnh, ý kiến xây dựng và
Taberd75 cũng rất mong chờ và vui mừng đón tiếp các bạn chưa
nối kết được.

Thân mến,

THC,
mùa xuân 2009