Đời Đá Vàng


                                                                   Vũ Thành An

Ta lần mò leo mãi, không qua được vách sầu
Ta tìm một tiếng yêu, thấy toàn là sầu đau
Ước vọng ngày thơ ấu, chưa xin được chút nào
Suốt đời còn ước ao, khát vọng còn cấu cào

Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền
Ta xin tháng ngày rồi bình yên
Ô hay, tại sao ta sống chốn này
Quay cuồng mãi hoài có gì vui

Có một lần mất mát, mới thương người đơn đọc
Có oằn mình đớn đau, mới hiểu được tình yêu
Qua dầm dề mưa tuyết, mới vui ngày nắng về
Có một thời khóc than, mới hiểu đời đá vàng

Xuống tận cùng dưới đáy, thấy mênh mông rộng cõi trời
Hãy mở lòng chúng ta, đón nhận biển tình yêu
Có nghìn lần tha thứ, cũng chưa là ái từ
Hãy cảm tạ biết ơn . . . . . có được Đời Đá Vàng

Home