THẤU HIỂU CHÍNH M̀NH – Krishnamurti

 

Hỏi :

- Thông minh tạo nên tính của con người không?

Krishnamurti đáp :

- Chúng ta định nghĩa thế nào tính”? thế nào thông minh”? Tất cả các chính trị gia - ngay đến những nhà chính trị chuyên nghiệp đa dạngnơi đô thị Delhi hay chỉ những chính trị gia tay huênh hoang khoác lácđịa phương khỉ ho gáy - cũng luôn luôn viện dẫn đến những từ ngữ nào tính”, “ tưởng”, “thông minh”, “tôn giáo”, “Thượng Đế”. Chúng ta lắng nghe những từ ngữ này một cách say , sùng mộ, bởi chúng vẻ như rất quan trọng. Phần lớn chúng ta sống với chữ nghĩa; chữ nghĩa càng được trau chuốt công phu, gọt giũa cho thật sắc sảo bao nhiêu th́ chúng ta càng thấy thích thú, thỏa măn bấy nhiêu.

Vậy th́ chúng ta hăy cùng nhau t́m hiểu coi chúng ta định nghĩathông minh” tínhnhư thế nào. Đừng nói tôi đă không trả lời các bạn một cách ràng, xác định. Moi ra ngay những định nghĩa, những kết luận, một trong những tṛ kỹ xảo của bộ óc, nghĩa bạn không muốn t́m ṭi, nghiên cứu, để hiểu cho thấu đáo, chỉ muốn đuổi theo lời nói thôi

Thông minh ? Nếu một người thói sợ sệt, lo lắng, ghen tị, tham lam; hoặc đầu óc chỉ biết rập khuôn, bắt chước, trong tâm chỉ chứa đầy nhóc kinh nghiệm kiến thức của người khác; nếu tưởng của hắn bị hạn chế, bị hội, môi trường sống nhồi ép vào khuôn khổ - người như thế thông minh không? Hắn không thông minh, phải vậy không? thể nào một người sợ sệt, không thông minh, lại được tính - tính cái thuộc về sáng tạo, không phải chỉ như những cái máy nhắc lại điệp khúc của truyền thống về những điều phải làm hoặc không làm. tính đáng kính trọng không?

Bạn hiểu câuđáng kính trọngnghĩa không?

Bạn người đáng kính nếu bạn được nhiều người chung quanh ngưỡng mộ, kính trọng. cái làm cho số đông kính trọng - người trong gia đ́nh quần chúng? Họ kính trọng những điều chính họ thèm muốn đă ấptrong tâm như mục tiêu hoặc tưởng của họ. Họ kính trọng cái sự kiện cao vời tương phản với cảnh đời thấp thỏi của chính bản thân họ. Nếu bạn giầu quyền thế, hay bạn chính trị gia tên tuổi, hoặc đă viết nhiều cuốn sách nổi tiếng, như thế bạn sẽ được đám đông kính trọng. Khi đó th́ điều bạn nói ra thể hoàn toàn nghĩa, ấy thế cứ hễ bạn phát biểu thiên hạ lắng nghe, bởi họ đă coi bạn như một nhân khi bạn đă chiếm được ḷng kính trọng của nhiều người, được đám đông ủng hộ, tự nhiên bạn thấy ḿnh người đáng kính, cảm giác ḿnh đă thành đạt. Nhưng cáikẻ được-gọi-là tộinhiều khi lại gần Thượng Đế hơnngười đáng kính”, bởi người đáng kính nhiều khi lại mang thói đạo đức giả.

tính phải kết quả của sự bắt chước, phải bị chi phối bởi sự sợ sệt về những điều người ta sẽ nói hoặc sẽ không nói chăng? tính phải chỉ sự làm tăng trưởng thói thiên vị, thành kiến của chính bản thân chăng? tính phải một h́nh thức duy tŕ truyền thống, Ấn Độ, Âu Châu hay Hoa Kỳ chăng? Đó những trường hợp thông thường người ta gọi tính” - một người mạnh mẽ, nhiệt thành ủng hộ những truyền thống của địa phương được nhiều người kính trọng. 

Nhưng khi bạn đă thói thành kiến, bắt chước, bị các tập tục truyền thống cản trở, hoặc sợ sệt, th́ bạn thông minh, tính không? Sự bắt chước, sự hùa theo, sự lễ lạy xin xỏ, tưởng - đó cung cách dẫn đến sự đáng được kính trọng, nhưng không đưa tới sự cảm thông. Một người tưởng người đáng kính, nhưng anh ta sẽ không thể gần Thượng Đế, anh ta sẽ không bao giờ biết thương yêu , bởi tưởng của anh ta một cách che giấu sự sợ hăi, sự bắt chước, sự đơn của anh ta.

Cho nên, nếu không tự hiểu thấu đáo về ḿnh, không nhận thức tất cả những vận hành của bộ ócbạn suy nghĩ ra sao, bạn đang rập khuôn, đang bắt chước, hay đang sợ hăi, đang t́m cầu thế lực -, như thế không thể thông minh.  chính sự thông minh tạo nên tính con người, không phải sự tôn thờ thần tượng hay đuổi theo một tưởng.

Thấu hiểu chính ḿnh, chính cái con người phức tạp đặc biệt của ḿnh, khởi đầu của sự thông minh, sẽ bộc lộ tính.