Học làm người   

Đại sư Tinh Vân có một người đệ tử, sau khi tốt nghiệp đại học liền học thạc sĩ, rồi lại học tiến sĩ, sau nhiều năm đèn sách cuối cùng cũng đă hoàn thành luận án tiến sĩ nên vô cùng mừng vui.

Một hôm người đệ tử này trở về, thưa với Đại sư. Thưa thầy nay con đă có học vị tiến sĩ rồi, sau này con phải học những ǵ nữa? Ngài Tinh Vân bảo: Học làm người, học làm người là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được.

Thứ nhất, “học nhận lỗi”. Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về ḿnh, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân ḿnh mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.

Thứ hai, “học nhu ḥa”. Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi th́ vẫn c̣n nguyên, cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu ḥa th́ đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Tâm nhu ḥa là một tiến bộ lớn trong việc tu tập.

Thứ ba, ” học nhẫn nhục”. Thế gian này nếu nhẫn được một chút th́ sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn, vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.

Thứ tư, “học thấu hiểu”. Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể ḥa b́nh được?

Thứ năm, “học buông bỏ”. Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần th́ xách lên, không cần dùng nữa th́ đặt nó xuống, lúc cần đặt xuống th́ lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lư nặng nề không tự tại chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung, mới làm cho người ta chấp nhận ḿnh, biết buông bỏ th́ mới tự tại được!

Thứ sáu, “học cảm động”. Nh́n thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên hoan hỷ, nh́n thấy điều không may của người khác nên cảm động. Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ tát, tâm Bồ đề; trong cuộc đời mấy mươi năm của tôi, có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động, cho nên tôi cũng rất nỗ lực t́m cách làm cho người khác cảm động.

Thứ bảy, “học sinh tồn”. Để sinh tồn, chúng ta phải duy tŕ bảo vệ thân thể khỏe mạnh; thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà c̣n làm cho gia đ́nh, bạn bè yên tâm, cho nên đó cũng là hành vi hiếu đễ với người thân.

 

(Theo Đại sư Tinh Vân, Liên Hải dịch)