Danh Ngôn

 

 

Hãy suy tư cẩn thận vì Tư Tưởng sẽ biến thành Lời Nói.

Hãy ăn nói cẩn thận vì Lời Nói sễ biến thành Hành Động.

Hãy hành xử cẩn thận vì Hành Động sẽ biến thành Thói Quen.

Hãy chú trọng Thói Quen vì chúng hình thành Nhân Cách.

Hãy chú trọng Nhân Cách vì nó hình thành Số Mệnh.

và Số Mệnh của mình sẽ là Cuộc Đời của mình . . .và . . .

“Đức Đạt Lai Lạt Ma”

 

Take care of your Thoughts because they become Words.

Take care of your Words because they will become Actions.

Take care of your Actions because they will become Habits.

Take care of your Habits because they will form your Character.

Take care of your Character because it will form your Destiny.

and your Destiny will be your Life . . . and . . .

 

Prenez soin de vos Pensées car elles deviennent Paroles.

Prenez soin de de vos Paroles car elles deviendront Actions.

Prenez soin de vos Actions car elles deviendront Habitudes.

Prenez soin de vos Habitudes car elles forgeront votre Caractère.

Prenez soin de votre Caractère car il forgera votre Destinée.

et votre Destinée sera votre Vie...et...

 


Thà làm một người lạc quan thỉnh thoảng sai lầm, còn tốt hơn là một người bi quan luôn luôn đúng.

“Anonymous”

 

Tất cả hoa của ngày mai đều nằm trong hạt của hôm nay.

“Tục ngữ Trung Hoa”

 

Nụ cười chấp cánh cho lời nói . . .

“Jacques Gauthier”

 

Gương mặt là của trời cho, nhưng bộ mặt là do mỗi người tạo ra.

“Anonymous”

 

Hoa sinh ra để trông rực rỡ. Người sinh ra để có lòng nhân.

“Phil Bosman”

 

Từ đâu đến không quan trọng bằng đi về đâu.

“C.Ponder”

 

Bản chất của chân hạnh phúc rất kín đáo. Ta tìm thấy nó trước hết trong nội tâm.

“Joseph Addison”

 

Tính vui vẻ không mất tiền mua mà mua được tất cả.

“Anonymous”

 

Chớ bao giờ cố tìm hạnh phúc, người ta gặp nó bên đường.

“Isabella Eberhardt”

 

Phải mất hai năm để học nói và cả một đời để im lặng.

“Anonymous”

 

Không phương thuốc nào chữa trị được các chứng bịnh mà hạnh phúc đã bó tay.

“Gabriel Garcia Maquez”

 

Kẻ dại đi tìm hạnh phúc nơi xa, người khôn vun trồng nó ngay dưới chân mình.

“James Oppenheim”

 

Không phải giàu có hay cao sang tạo hạnh phúc, nhưng chính là sự tĩnh lặng và công việc.

“Thomas Jefferson”

 

Tình yêu một khi đã gieo trồng, không chống thì chày cũng sẽ ra hoa.

“Raoul Follereau”

 

Trong cánh đồng vũ trụ, bạn sẽ hái những gì mình gieo.

“Tục ngữ Ba Tư”

 

Để vẽ một bức tranh hoàn hảo, nhất thiết bạn sẽ cần một vài màu tối.

“Anonymous”

 

Hãy sống như bạn sẽ chết ngày mai. Hãy học như bạn sẽ sống mãi mãi.

“Mahatma Gandhi”

 

 

Pour connaître la joie, il faut partager. Le bonheur est né jumeau.
Để biết niềm vui, phải biết chia sẻ. Hạnh phúc sinh ra từ hai thứ đó.
Lord Byron

 

Very little is needed to make a happy life.
Chỉ cần rất ít để tạo một đời sống hạnh phúc.
Marcus Aurelius Antoninus

 

Désormais, je sais faire durer une seconde de bonheur. Il faut la vivre comme si c'était la dernière : le bonheur n'attend pas.
Từ rày về sau tôi biết kéo dài một giây hạnh phúc. Phải sống như thể đó là giây cuối cùng: hạnh phúc không chờ.
Nicolas Hulot

 

Le bonheur n'a point d'enseigne extérieure ; pour le connaître, il faudrait lire dans le coeur de l'homme heureux.
Hạnh phúc không có bảng hiệu bên ngoài: muốn biết nó, phải đọc trong tim của người hạnh phúc.
Jean-Jacques Rousseau


De même qu'il faut de la souffrance pour connaître le bonheur, il faut de la prose pour qu'il y ait poésie
.
Muốn làm thơ, phải có văn xuôi, cũng như phải có đau khổ mới biết hạnh phúc.
Edgar Morin

 

Our life is what our thoughts make it.

Cuộc đời chúng ta là những ǵ các tư tưởng làm ra.

Marcus Aurelius

 

Nothing in life is to be feared. It is only to be understood.

Không có ǵ trong cuộc đời mà ta phải sợ. Ta chỉ phải hiểu thôi.

Marie Curie

 

Where there is love there is life.

Ở đâu có t́nh yêu, ở đấy có sự sống.

Mohandas K. Gandhi

 

Live your life and forget your age.

Hăy sống cuộc sống của bạn và quên tuổi tác đi

Norman Vincent Peale

 

To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.

Sống là điều hiếm có nhất trên trần gian. Đa số chỉ hiện hữu, vậy thôi.

Oscar Wilde

 

The truth is always exciting. Speak it, then. Life is dull without it.

Sự thật luôn tạo hứng thú. Thế th́ hăy nói sự thật. Không có sự thật, cuộc sống thành mờ đục.

Pearl S. Buck

 

Love doesn't make the world go 'round; love is what makes the ride worthwhile. 

T́nh yêu không làm cho thế giới xoay tṛn; t́nh yêu là điều làm cho chuyến đi cũng bơ công. 

Franklin P. Jones                                                         

 

In three words I can sum upeverything I've learned about life: it goes on.

Bằng ba từ, tôi có thể tóm tất cả những ǵ tôi đă học biết về cuộc đời: Nó đi tới.

Robert Frost

 

We make a living by what we get, but we make a life by what we give.

Chúng ta sinh nhai bằng cái chúng ta kiếm được, nhưng chúng ta sinh sống bằng cái chúng ta cho đi.                        

Winston Churchill

 

Life is the flower for which love is the honey.

Cuộc đời là bông hoa, c̣n t́nh yêu là mật hoa.

Victor Hugo

 

Love is anterior to Life, Posterior to Death, Initial of Creation, and The Exponent of Earth.

T́nh Yêu có trước Sự Sống, có sau cái Chết, Mở đầu cho Tạo dựng, và Giải thích Trái Đất.

Emily Dickinson

 

Be not afraid of life. Believe that life is worth living, and your belief will help create the fact.

Đừng sợ cuộc sống. Hăy tin rằng cuộc sống đáng sống, và niềm tin của bạn sẽ giúp tạo ra điều này.

Henry James

 

The goal of life is living in agreement with nature.   

Mục tiêu của cuộc đời là sống thuận thảo với thiên nhiên.   
Zeno

 

Love brings ecstasy and relieves loneliness.

T́nh yêu mang đến sự mê say và làm giảm bớt sự cô đơn.

Bertrand Russell

 

The great art of life is sensation, to feel that we exist, even in pain.

Nghệ thuật cao cả của cuộc đời là cảm giác, là cảm thấy chúng ta hiện hữu, thậm chí khi gặp đau khổ.

Lord Byron

 

Life is a succession of moments. To live each one is to succeed.

Cuộc đời là một chuỗi những khoảnh khắc. Sống được từng khoảnh khắc là thành công, là nối tiếp.

Corita Kent

 

Life is short, but there is always time enough for courtesy.

Cuộc sống th́ ngắn ngủi, nhưng luôn luôn có đủ th́ giờ để cư xử lịch sự.

Ralph Waldo Emerson

 

 

 

Dễ và Khó

Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn t́m được một chỗ trong trái tim của người đó.

Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính ḿnh.

Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của ḿnh.

Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó.

Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho ḿnh.

Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng.

Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu v́ một ước mơ.

Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nh́n nhận một thất bại.

* Dễ là khi vấp phải một ḥn đá và ngă, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.

* Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó.

* Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.

* Dễ là khi phê b́nh người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân ḿnh.

* Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó.

* Dễ là khi buồn bực v́ một điều ǵ đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.

* Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.

* Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin.

* Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho.

Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện nó.

* Nếu cơ hội măi không gơ cửa, bạn phải xem ḿnh đă xây một cánh cửa chưa đă. ....

 

 

Đừng

* Đừng nên thờ ơ với những ǵ đă quá quen thuộc với bạn. Hăy giữ chắc lấy chúng như những ǵ quan trọng nhất, v́ sẽ có lúc bạn cảm thấy tiếc nuối khi những điều thân thuộc ấy mất đi.

* Đừng hạ thấp giá trị của ḿnh bằng cách so sánh bản thân ḿnh với người khác. Mỗi chúng ta là một con người khác nhau và đều có những giá trị khác nhau.

* Đừng măi mê theo đuổi những mục tiêu mà người khác cho là quan trọng, v́ chỉ có bạn mới hiểu rơ những mục tiêu nào là tốt cho ḿnh.

* Đừng ngại học hỏi. Kiến thức là một tài sản vô h́nh và sẽ là hành trang vô giá theo bạn suốt cuộc đời.

* Đừng ngại mạo hiểm để làm những điều tốt. Ít nhất bạn cũng học được cách sống dũng cảm với những lần mạo hiểm.

* Đừng nên phí phạm thời gian hoặc những lời nói thiếu suy nghĩ. Cả hai thứ ấy một khi đă qua đi hay thốt ra th́ không thể nào bắt lại được.

* Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ v́ bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai, mà hãy sống cuộc sống của ḿnh ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.

* Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

* Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân ḿnh, chỉ cần tin là ḿnh có thể làm được và bạn lại có lư do để cố gắng thực hiện điều đó.

* Đừng lấy của cải vật chất để đo lường thành công hay thất bại, chính tâm hồn của mỗi con người mới xác định được mức độ " giàu có" trong cuộc sống của ḿnh.

* Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hăy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.

* Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ, tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ ở bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời.

* Đừng chạy trốn mà hăy t́m đến t́nh yêu, đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn.

* Đừng chờ đợi những ǵ bạn muốn mà hăy đi t́m kiếm chúng.

* Đừng từ chối nếu bạn vẫn c̣n cái để cho.

* Đừng ngần ngại thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo.

* Đừng e dè đối mặt thử thách. Chỉ khi thử sức ḿnh, bạn mới học được can đảm.

* Đừng đóng cửa trái tim và ngăn cản t́nh yêu đến chỉ v́ bạn nghĩ không thể nào t́m ra nó.

* Cách nhanh nhất để nhận t́nh yêu là cho, cách mau lẹ để mất t́nh yêu là giữ nó quá chặt, cách tốt nhất để giữ ǵn t́nh yêu là cho nó đôi cánh tự do.

* Đừng đi qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi bạn quên mất ḿnh đang ở đâu và thậm chí quên ḿnh đang đi đâu.

* Đừng quên nhu cầu cảm xúc cao nhất của một người là cảm thấy được tôn trọng.

* Đừng ngại học hỏi. Kiến thức là vô bờ, là một kho báu mà ta luôn có thể mang theo dễ dàng.

* Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một cuộc hành tŕnh mà bạn có thể tận hưởng từng bước khám phá...

* Đừng bao giờ cho là bạn đă thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn đă sụp đổ, v́ biết được thêm một điều mới mẻ th́ đó là lúc bạn tiến bộ rồi.

* Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống.

* Đừng quên t́m cho ḿnh một người bạn thực sự, bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời.

 

* Đừng để nh́n thấy 1 nụ cười rồi mới cười lại.

 

* Đừng đợi đến khi được yêu thương mới yêu thương lại.

 

* Đừng đợi đến khi cô đơn mới nhận ra giá trị của tin nhắn.

 

* Đừng đợi đến khi có 1 công việc thật vừa ư rồi mới bắt đầu làm.

 

* Đừng để có thật nhiều rồi mới chia sẻ đôi chút.

 

* Đừng để đến khi làm người khác buồn rồi mới xin lỗi.

* Đừng ngại mạo hiểm để làm những điều tốt. Ít nhất bạn cũng học được cách sống dũng cảm với những lần mạo hiểm.

* Đừng nên phí phạm thời gian hoặc những lời nói thiếu suy nghĩ. Cả hai thứ ấy một khi đă qua đi hay thốt ra th́ không thể nào bắt lại được.

* Đừng quên nhu cầu cảm xúc cao nhất của một người là cảm thấy được tôn trọng.

* Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống.

 

* Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một cuộc hành tŕnh mà bạn có thể tận hưởng từng bước khám phá...

 

* Hăy cho đi rồi bạn sẽ nhận được thật nhiều.


* Và cuối cùng đừng quên ơn những người đă cho bạn cuộc sống hôm nay với tất cả những ǵ bạn cần. Bởi v́ con cháu đời sau của bạn sẽ xem bạn như tấm gương của chúng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

main menu