Colored

 

When I born, I black

When I grow up, I black

When I go in Sun, I black

When I scared, I black

When I sick, I black

And when I die, I still black

 

And you white fellow 

When you born, you pink   

When you grow up, you white

When you go in sun, you red

When you cold, you blue

When you scared, you yellow

When you sick, you green

And when you die, you grey

And you calling me colored ?

__________

 

Bài thơ được tổ chức UN chọn bài thơ hay nhất năm 2006. Bài thơ được viết bởi một đứa Châu Phi

  

Khi tôi sinh ra, tôi màu đen

Khi tôi lớn lên, tôi màu đen

Khi tôi đi dưới mặt trời, tôi màu đen

Khi tôi sợ, tôi màu đen

Khi tôi đau, tôi màu đen

khi tôi chết, tôi cũng màu đen

 

Anh nói rằng anh trắng

Khi anh sinh ra, anh màu hồng

Khi anh lớn lên, anh màu trắng

Khi anh đi dưới mặt trời, anh màu đỏ

Khi anh lạnh, anh màu xanh

Khi anh sợ, anh màu vàng

Khi anh đau, anh màu tái (lục)

khi anh chết, anh màu xám

tại sao anh lại nói tôi da màu !

  

 

Thuận Nghĩa dịch, bài này quá đơn giản để dịch, ý quá nghẹn ngào dịch, quá cảm phục dưới cái nhìn tinh tế cách lập luận logic của một đứa dịch, thật sự bất ngờ trước những câu chữ thật đơn giản nhưng sức chứa đựng truyền tải thật phi thường dịch.

Cho nên nói khi chưa biết làm thơ th́ thấy vần điệu hay, khi mới biết làm thơ th́ thấy chữ nghĩa được tu từ đẻo gọt hay, khi làm thơ được rồi th́ thấy quan sát, đột phá, đổi mới hay... Rồi cho đến một khi nào đó th́ thấy tất cả đều nghĩa. Chỉ c̣n lại tấm lòng với cảm xúc đích thực của chính ḿnh tuôn chảy ra một cách tự nhiên, thoát khỏi sự ràng buộc của  ngôn từ - thi tứ, thoát khỏi sự uống nắn, o bế của chức danh, tuổi tác, đẳng cấp, giới tính..khi đó mới thực sự đúng nghĩa Thi Ca.