T Tình,

 

Ti tn Trn Th Thu Thy, t Thy Tin, tuổi Thn, tuổi trng tròn.

 

Tnh tình tht th, thẹn thng, thng tm tm, tim thng thấp thm thng trm, thch thì thm, thn thc theo nh, tiếng thì th th trong tro thiết tha, thch t t tm nh, thn thì tròn trng trc, tng thì thiếu thc tc, thp thn, thp thỉn, trm trm thc t thiếu, thnh th thng t than thn: '' Thi thì tại Tri tnh thế ''.

 

Thng trc, ti tc tc t Th Thim tới thm thy tiếng Ty tn Trần Thun Tho, trai th t trong thanh tộc, t Thanh Tun, tn trong th thì Trng tm tri Ty, tuổi trạc t tun, tại thn Th Trang tỉnh Tha Thin.

 

Thy ti tro thang thc to t, try trn, trc tc, tro tay, tt tht thm tm , thng tch trm trng, thy ti thy thng thit .Thng thy, ti tng thy thang thuc thật tt tới tm trm tiền ti.

 

Thy thy thế thì t trch : '' Tại ti, ti ti thiếu thận trng thi '' .

 

 

Th thật ti thng thy ti tm tim, tnh tình thy thnh tht, tn tình, tun t thng thi thng tng tiếng ty, tiếng tu. Th thì thuc ton th tp th tình theo th t tuyt. Thiết tng thy thng ti thit tình thnh th ti thng trả, ti tht tim thng thy tới thu tri Ty...

 

Th T trong thng tuần thng Tm/Tm T, trc trng tròn thanh t thật tuyt, trc tch tr thm thm trong tiệc trung thu trn thuyền trng, tụi tui thm thuồng t t, ti-thy tình t tò te t t theo th th tnh tình tan, tan tnh tnh, ti thm trao thn, tm trạng thm tha t t ti tn thm thin thai tm tm tri trng. Ti tng tình ti tốt trn tru theo thi thế ti tận thin thu.

 

Tiếc thay, t t thm thot, tình ti trong thy t t tn theo thi thế, thy tn tn tm t tìm th t tuyệt tiếng ty trn tiếng tu, thm tiếng ta th thn tng thi ti, trong tm t thãnh thi t t, thy thủng thỉnh t tin th ti trc trng t thc Taberd, thn tht tui thy tin nh tiu tan, trong ti thì trống trn trn tri, thiệt ti thn tc ti t ti, tim tn thng trầm trọng tới tan tnh.

 

 

Ti thng thn ti thn tm t tng tửng ti tht nh, toan tnh t t t t trần thế. Tng tng trng thy thn ti tròn tra treo tòng teng trn trn, thy trn trng th thm, tm t t ti thiết tha ti tận tim, thiết tng ti tun th t thì thoang thong thi thi thủm thm, tui, tui tui. teo thy ta, teo thy t, tiếng th the th trong tim thn thc thng thc theo th trng tango.....

 

Thế thì ti tỉnh tr theo thc ti, ti t th trc tng thnh t, tui tìm thy, tui tm tc tui thoi tui thi, tui thanh ton, tin th tui thiến, tui tho ti trn tru thì thi.

 

Trong thc ti, ti tht thế, thua thit, thi thì t t tìm thời thế thuận tin, titi.ti tìm thykhc.


main menu