Xin thân tặng tất cả CHS các trường bạn và Taberd đã tham dự, góp công vào buổi lễ kỹ niệm đệ bách chu niên cũa trường vào ngày 15-2-1974 đến 18-2-1974.

Đây là một số hình ảnh về ngày lể kỷ niệm 100 năm thành lập của trường chúng ta, 17 tháng 2 năm 1974. Cho tới ngày nay, Lasan Taberd là trường học duy nhất tại Việt Nam có được ngày lể kỷ niệm 100 năm thành lập. Tiếc thay, chúng ta không còn dịp để tham dự ngày kỷ niệm 120 năm hay 150 năm của trường.