R.I.P

Frère Félicien Nghi

Thầy Phạm Ngọc Quế

Bạn Nguyễn Thiện Nghi

Frère Zachary Kiệt

Thầy Martial Lê Văn Trí

Bạn Huỳnh Kim Sơn

Frère Salvator Thịnh

Thầy Cung Nhật Tân

Bạn Bùi Mạnh Quỳnh

Frère Genès Gẫm

Bạn Lê Công Danh

Frère Jourdain Thiện

Bạn Nguyễn Châu

Frère Casimir Chức

Bạn Ngô Khắc Bảo

Frère Fidele Linh

Bạn Võ Văn Vinh

Frère Lucien Lựu

Bạn Nguyễn Quốc An

Frère Philibert Cẩn

Bạn Nguyễn Xuân Loan

Frère Colomban Lộc

Bạn Hồ Đức Thắng

Frère Raymond Hinh

Bạn Trần Việt Hải

Frère Apollinaire Minh

Bạn Khuất Việt Hùng

Frère Romain Khoang

Bạn Đặng Chí Khải

Frère Bonaventure Nghiã

Bạn Võ Văn Quang

Frère Désiré Nghiêm

Bạn Phạm Xuân Mẫn

Soeur Phương Hòa


Danh sách các Frères đã qua đời  (www.Taberd.org)
Các cựu Frères và Thầy Cô đã qua đời  (www.Taberd.org)