Nhạc: Xin để lại anh em (LM JB. Nguyễn Sang)Một ngày đông
Chút ân tình rất đỗi mong manh
close window