Nhạc: Giã từ (LM Peter Huy Hoàng)

Sinh ngày: 12/12/1912
Nhận Áo Dòng: 18/03/1930
Khấn trọn đời: 05/09/1937

“TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ KHỔ NẠN VÀ PHỤC SINH”

Sư huynh Giám tỉnh và Anh Em Lasan trân trọng kính báo :
Sư huynh Salvator Thịnh
Jean Baptiste Nguyễn Văn Ngợi
Vừa được Chúa gọi về vào lúc 22g00 ngày 31/07/2010
Nghi thức Nhập quan
ngày 01/08/2010 lúc 15g00
Nghi thức tưởng niệm
Ngày 02/08/2010 lúc 19g00
Thánh lễ An táng sẽ cử hành
vào ngày 03/08/2010 lúc 8g30
tại nguyện đường Lasan Mai Thôn
970 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Phường 28
Quận Bình Thạnh, thành phố Sàigòn

Sư huynh Giám Tỉnh và Anh Em La San trân trọng kính báo


Xin các bạn cầu nguyện cho Frère sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa.

close window