Nhạc: Giã từ (LM Peter Huy Hoàng)


Trong chúng ta có ai được may mắn là học trò của Frère Zacharie Nguyễn Tấn Kiệt ?
Frère được đổi về Taberd năm 1972 và dạy môn pháp văn cho nhiều lớp.
Ngoài kiến thức về môn ngoại ngữ này, Frère còn truyền đạt cho học trò
nhiều triết lý sống rất hay, thường trong đầu giờ của môn học.


Xin các bạn cầu nguyện cho Frère sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.


Cuối giờ tôi chết
Không còn là nỗi chết
Mà là sự sống vĩnh hằng

Sống không giận không hờn không oán trách.
Sống mĩm cười với thử thách chông gai.
Sống vươn lên theo nhịp ánh ban mai.
Sống an hòa với những người chung sống.
Sống là động, nhưng lòng luôn bất động.
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương.
Sống yên vui, danh lợi mãi coi thường .
Tâm bất biến, giữa dòng đời vạn biến !

"Mình cho gì vô miệng, mình biết lựa những thứ ngon lành thơm tho cho mình sung sướng,
sao miệng mình lại phun ra những thứ thúi tha cay độc cho người nghe phải đau đớn vậy".

Bạn có TỐT với tôi, thì tốt với tôi bây giờ!
Bạn có BAO DUNG, thì bao dung bây giờ!
Bạn có THƯƠNG NHỚ, thì nhớ thương bây giờ!
Đừng đợi ngày mai, ngày mai Bạn hoặc Tôi,
đã phải ra đi.... mắt khép lại nằm im hơi,
đành xuôi tay! Không một lời VĨNH BIỆT!
Đừng đợi ngày mai, ngày mai tôi qua đời!
Cát bụi làm sao biết nói đôi lời TẠ ƠN!

Zacharie Nguyễn Tấn Kiệt

close window