Nhạc: Giã từ (LM Peter Huy Hoàng)

Sư huynh Félicien Huỳnh Công Lương vừa được Chúa gọi về lúc 03g30 sáng, ngày 02/03/2010 tại Mai Thôn. Xin kính báo đến các Sư Huynh, Cựu Học Sinh LaSan, cùng toàn thể Gia Đình LaSan, xin hãy chung lời cầu nguyện cho người anh em và người thầy của chúng ta. Cầu xin cho Sư Huynh Félicien nhờ lòng thương xót Chúa được nghỉ yên muôn đời trong Thiên Chúa là Đấng Sư Huynh tận hiến cả cuộc đời.

Frère Nguyễn văn Tân, Giám Tỉnh Dòng Lasan VN